พระสมเด็จนางพญา ตำนานพระนางพญา วัดนางพญา บูชาพระสมเด็จนางพญา คาถาพระสมเด็จนางพญา (2023)

พระสมเด็จนางพญาตำนานพระนางพญาวัดนางพญาบูชาพระสมเด็จนางพญาคาถาพระสมเด็จนางพญา

พระสมเด็จนางพญา ตำนานพระนางพญา วัดนางพญา บูชาพระสมเด็จนางพญา คาถาพระสมเด็จนางพญา (1)

เด่นทางมหาอุดคงกระพันแคล้วคลาดโชคลาภเมตตามหานิยมป้องกันคุณไสยมนต์ดำได้สารพัดเหมาะสำหรับทำมีดหมอดาบไว้สำหรับล้างอาถรรพ์เป็นเสน่ห์แก่ผู้พบเห็นอีกทั้งยังเพิ่มความเป็นสง่าราศีเพิ่มความร่ำรวยเงินทองทรัพย์สินแก่ผู้คนที่เคารพและมีไว้บูชา

หนึ่งในเบญจภาคียอดนิยมศักดิ์สิทธิ์ล้ำค่าค้ำจุนหนุนดวงเจริญรุ่งเรืองพระสมเด็จนางพญาพุทธคุณเป็นพระสร้างความเด่นด้านเมตตากรุณาส่งเสริมให้มีตำแหน่งหน้าที่การงานดีขึ้นมีโชคมีลาภและค้าขายร่ำรวยเร็วเน้นทางอิทธิฤทธิ์แกร่งกล้าคงกระพันชาตรีมิหวั่นเกรงคมศัสตราวุธแคล้วคลาดชนะศัตรูมีบารมีผู้คนเกรงใจ

พระสมเด็จนางพญา ตำนานพระนางพญา วัดนางพญา บูชาพระสมเด็จนางพญา คาถาพระสมเด็จนางพญา (2)

วัดนางพญา.พิษณุโลกตั้งอยู่ในบริเวณเดียวกันกับวัดพระศรีรัตนมหาธาตุหรือวัดใหญ่และวัดราชบูรณะเป็นแหล่งค้นพบพระเครื่องพิมพ์สำคัญพระนางพญา” 1ในพระชุดเบญจภาคีที่เลิศเลอค่าถึงแม้จะเป็นวัดเก่าแก่ที่มีขนาดไม่ใหญ่นักแต่เมื่อทราบประวัติความเป็นมาแล้วก็นับเป็นหนึ่งวัดสำคัญในประวัติศาสตร์เลยทีเดียวเพราะ......

นามวัดนางพญานั้นสันนิษฐานว่าน่าจะมาจากชื่อของพระวิสุทธิกษัตริย์ตรีพระอัครชายาของพระมหาธรรมราชาและพระราชมารดาของพระสุพรรณกัลยา,,สมเด็จพระนเรศวรมหาราชและสมเด็จพระเอกาทศรถซึ่งปรากฏหลักฐานว่าทรงสถาปนาพระอารามแห่งนี้ขณะดำรงพระอิสริยยศเป็นแม่เมืองสองแควในคราวบูรณปฏิสังขรณ์วัดราชบูรณะราวปี..2090 - 2100และทรงสร้างพระนางพญาบรรจุไว้ในองค์พระเจดีย์ตามคติความเชื่อแต่โบราณกาลต่อมาวัดนี้ถูกทิ้งร้างเป็นเวลานานเนื่องจากศึกสงครามกระทั่งเมื่อมีการขุดค้นพบพระนางพญาวัดนางพญาจึงกลับมามีชื่อเสียงอีกครั้งหนึ่ง

มูลเหตุอีกประการหนึ่งคือถ้าพิจารณาจากพุทธลักษณะจะเห็นได้ว่าองค์พระแทบทุกพิมพ์จะมีความงดงามสง่าโดยจะเน้นบริเวณอกที่ตั้งนูนเด่นและลำแขนทอดอ่อนช้อยคล้ายกับอิสสตรีจึงเรียกกันว่านางพญาและได้รับสมญาราชินีแห่งพระเครื่องซึ่งสนับสนุนข้อสันนิษฐานแรกได้เป็นอย่างดี

พระสมเด็จนางพญา ตำนานพระนางพญา วัดนางพญา บูชาพระสมเด็จนางพญา คาถาพระสมเด็จนางพญา (3)

พระนางพญามีการขุดพบครั้งแรกในปี..2444โดยทางวัดดำริสร้างศาลาเล็กๆขึ้นบริเวณด้านหน้าของวัดเพื่อเป็นปะรำพิธีในการรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสเมืองพิษณุโลกเพื่อทอดพระเนตรการหล่อพระพุทธชินราชจำลองครั้นพอขุดหลุมจะลงเสาก็ได้พบพระนางพญาจำนวนมหาศาลฝังจมดินอยู่กับซากปรักหักพังจึงได้เก็บรวบรวมไว้และเมื่อล้นเกล้าฯรัชกาลที่5เสด็จฯไปวัดนางพญาก็ได้นำพระนางพญาส่วนหนึ่งขึ้นทูลเกล้าฯถวายครานั้นพระองค์ทรงแจกจ่ายแก่ข้าราชบริพารที่ตามเสด็จกันโดยถ้วนหน้าดังนั้นพระนางพญาส่วนหนึ่งจึงมีการนำกลับยังกรุงเทพมหานคร

ต่อมาในราวปี..2470สมัยพระอธิการถนอมเป็นเจ้าอาวาสองค์พระเจดีย์ด้านตะวันออกของวัดได้พังลงก็ปรากฏพบพระนางพญาอีกจำนวนหนึ่งดังบทความที่ท่านตรียัมปวายได้เขียนไว้ในหนังสือปริอรรถาธิบายแห่งพระเครื่องฯเล่มที่2เรื่องนางพญาและพระเครื่องสำคัญว่า‘...มีโอกาสได้พบผู้ใหญ่เลี่ยวปาลิวณิชนักพระเครื่องอาวุโสของจังหวัดพิษณุโลกท่านเล่าว่ากรุพระนางพญาเป็นพระเจดีย์ที่พังทลายฝังจมดินอยู่บริเวณด้านหน้าของวัดตรงหน้ากุฏิท่านสมภารถนอมมีการขุดพบพระนางพญาได้พระเป็นจำนวนมากในคราวนั้นปรากฏว่าชาวเมืองพิษณุโลกไม่ได้ให้ความสนใจดังนั้นพระนางพญาที่ถูกค้นพบจึงถูกเก็บไว้ที่วัดนางพญาและบางส่วนอาจถูกนำไปบรรจุกรุยังที่อื่นๆอีกด้วย... ’

พระสมเด็จนางพญา ตำนานพระนางพญา วัดนางพญา บูชาพระสมเด็จนางพญา คาถาพระสมเด็จนางพญา (4)

ตามประวัติความเป็นมาต่างๆของพระนางพญาวัดนางพญาเป็นมูลเหตุสำคัญในการอ้างอิงถึงการพบพระนางพญาในกรุอื่นๆที่.พิษณุโลกรวมทั้งกรุงเทพมหานครซึ่งมีการพบพระพิมพ์ที่มีเนื้อหาและพิมพ์ทรงแบบเดียวกันกับพระนางพญาจากกรุวัดนางพญาทุกประการในหลายๆกรุอาทิวัดอินทรวิหารและวัดเลียบเป็นต้นสันนิษฐานว่าเป็นพระได้มาในคราวปี..2444แล้วได้นำมาบรรจุตามกรุพระเจดีย์ต่างๆซึ่งจะมีจำนวนมากบ้างน้อยบ้างและเมื่อผ่านกาลเวลาสภาพองค์พระก็จะแตกต่างกันไปตามสภาพกรุที่บรรจุ

ยังปรากฏหลักฐานจากบันทึกของท่านตรียัมปวายว่ามีการพบพระพิมพ์นางพญากรุวัดนางพญาขึ้นที่กรุวัดอินทรวิหารกรุงเทพมหานครจากการสืบสาวเรื่องราวได้พบว่าเป็นนางพญาพิมพ์เดียวกับกรุวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหลักฐานที่สอดคล้องกันจากคำจารึกบนแผ่นลานเงินลานทองและลานนากมีความว่า‘…พระพิมพ์ที่บรรจุอยู่ในกรุนี้เป็นพระพิมพ์ที่เอามาจากวัดนางพญาจังหวัดพิษณุโลกในปี..๒๔๔๔ซึ่งเป็นปีที่พระบาทสมเด็จปรมินทรมหาจุฬาลงกรณ์รัชกาลที่แห่งราชวงศ์จักรีเสด็จประพาสจังหวัดพิษณุโลกเพื่อนมัสการพระพุทธชินราชและทอดพระเนตรการหล่อพระพุทธชินราชจำลองในวาระดิถีอันเป็นมหามงคลนี้ได้มีราษฎรผู้จงรักภักดีต่อใต้ฝ่าละอองธุลีพระบาทนำพระพิมพ์มาถวายแด่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมเป็นอันมากและเมื่อองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงรับไว้ก็ได้พระราชทานจ่ายแจกแก่พระบรมวงศานุวงศ์และเจ้านายใหญ่น้อยตลอดจนบรรดาข้าราชบริพารที่ตามเสด็จในครั้งนั้นโดยทั่วถึงกันและเนื่องจากพระพิมพ์นี้มีจำนวนมากส่วนหนึ่งจึงได้มีผู้รวบรวมมาบรรจุไว้ในกรุพระเจีดย์นี้... ’

พระสมเด็จนางพญา ตำนานพระนางพญา วัดนางพญา บูชาพระสมเด็จนางพญา คาถาพระสมเด็จนางพญา (5)

พระนางพญาวัดนางพญานับเป็นพระเครื่องที่มีความสำคัญที่ปรากฏหลักฐานการสร้างและการค้นพบมาแต่โบราณและด้วยพุทธลักษณะอันงดงามสง่ากอปรกับพุทธาคมที่ปรากฏเป็นเลิศทั้งเมตตามหานิยมอำนาจวาสนาบารมีและแคล้วคลาดคงกระพันชาตรีครบครันเป็นที่กล่าวขานจึงได้รับการยอมรับและยกย่องให้เป็นหนึ่งในพระชุดเบญจภาคีสุดยอดพระเครื่องของเมืองไทยที่ปัจจุบันเป็นที่ใฝ่ฝันและแสวงหาด้วยค่านิยมที่สูงเอามากๆ

พระสมเด็จนางพญา ตำนานพระนางพญา วัดนางพญา บูชาพระสมเด็จนางพญา คาถาพระสมเด็จนางพญา (6)

คาถาบูชาพระนางพญา

(นะโม3จบ)

พุทธังอาราธนานังธัมมังอาราธนานังสังฆังอาราธนานัง

พุทธานุสติธัมมานุสติสังฆานุสติ

อานุภาเวนะมะอะอิอุจิเจรุนิมะนะพะทะนะโมพุทธายะ*

References

Top Articles
Latest Posts
Article information

Author: Tuan Roob DDS

Last Updated: 27/07/2023

Views: 5309

Rating: 4.1 / 5 (42 voted)

Reviews: 89% of readers found this page helpful

Author information

Name: Tuan Roob DDS

Birthday: 1999-11-20

Address: Suite 592 642 Pfannerstill Island, South Keila, LA 74970-3076

Phone: +9617721773649

Job: Marketing Producer

Hobby: Skydiving, Flag Football, Knitting, Running, Lego building, Hunting, Juggling

Introduction: My name is Tuan Roob DDS, I am a friendly, good, energetic, faithful, fantastic, gentle, enchanting person who loves writing and wants to share my knowledge and understanding with you.